Pronksi- ja eelrooma rauaaja oimuehete levik Eestis
Pronksi- ja eelrooma rauaaja oimuehete levik Eestis ja nende vasted Lätis ja Leedus. V. Lõugas 1991.